ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Příklady zpracovaných dokumentací ÚSES

Generely ÚSES

Generel lokálního ÚSES v k. ú. Horní Dunajovice
Generel lokálního ÚSES v k. ú. Malhostovice
Generel lokálního ÚSES v k. ú. Nuzířov
Generel lokálního ÚSES v k. ú. Radostice
Generel lokálního ÚSES v k. ú. Skalička
Generel lokálního ÚSES v k. ú. Višňové

.

Plány a zapracování do KPÚ

ÚSES v k. ú. Brzkov
ÚSES v k. ú. Hajany
ÚSES v k. ú. Chrlice
ÚSES v k. ú. Krásensko
ÚSES v k. ú. Ořechov
ÚSES v k. ú. Tištín
ÚSES v k. ú. Topolany
ÚSES v k. ú. Želešice

.

Projekty

Část nadregionálního biokoridoru a část lokálního biocentra v k. ú. Hevlín
Část regionálního biokoridoru v k. ú. Hranice
Interakční prvek v k. ú. Holásky
K. ú. Ludíkov – interakční prvek při polní cestě C2 a C5
K. ú. Podomí – interakční prvek A6 při polní cestě P 01
Lokální biocentrum a lokální biokoridor v k. ú. Tuřany
Lokální biocentrum a lokální biokoridor v k. ú. Záblatí
Lokální biocentrum BC 1 Zadní díly v k. ú. Borkovice
Lokální biocentrum LBC 4 „U odárny“
Lokální biokoridor v k. ú. Podomí
Regionální biocentrum v k. ú. Dolní Heršpice
Část regionálního biokoridoru RK1485 v k. ú. Dolní Heršpice

Comments are closed.