ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

Setkali jste se někde s touto divně znějící zkratkou? Zajímá vás, co znamená? Pomoc je snadná. Základní informace o tom, co to je ÚSES, naleznete zde.

Stojíte před konkrétním problémem. Chcete realizovat některou ze skladebných částí ÚSES – biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek a chybí vám projektová dokumentace? Potřebujete poradit s dotacemi na realizaci ÚSES? Už máte biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek realizovaný a řešíte co dál?

Chystáte zpracování územního plánu a nemáte plán ÚSES, který je jedním z podkladů? Nebo jste urbanista a musíte plán ÚSES zapracovat do územního plánu.

Vykonáváte státní správu a musíte řešit střet některé ze skladebných částí s jiným záměrem? Potřebujete posoudit funkčnost skladebné části ÚSES, případně její ovlivnění při stavbě nebo jiném zásahu?

S těmito problémy vám mohu pomoci. Jenže konkrétní problémy vyžadují konkrétní řešení. Není tudíž možné sednout, napsat článek na web, na který byste se podívali a měli jasno. Nejlepší tedy bude, když se se mnou spojíte a já vám pomůžu s řešením vašeho problému.

 

Comments are closed.