ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Publikace

Jelínek, B., 2007. Realizace prvků ÚSES a co dál. In Petrová, A., Grohmanová, L. (eds.): ÚSES – Zelená páteř krajiny 2007. Sborník ze 6. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ konaného 4.-5. září 2007 v Brně, AOPK a IALE, Brno, s. 37-44

Jelínek, B., 2007. Problémy při realizaci ÚSES. Veronica 21(2007)/6:5-7

Jelínek, B., 2008. Zhodnocení dosavadního vývoje dřevin v biokoridoru Radějov. In Petrová, A. (ed.): ÚSES – Zelená páteř krajiny 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ konaného 2.-3. září 2008 v Brně, MŽP ČR a CZ IALE, Brno, s. 21-25

Jelínek, B., Tvrdoňová, M., 2004. Realizace ÚSES – vybrané problémy. In Petrová, A., Matuška, P. (ed.): ÚSES – Zelená páteř krajiny 2004. Sborník ze 3. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ konaného 6.-7. září 2004 v Brně, AOPK, Brno

Jelínek, B., Úradníček, L., 2008. Zhodnocení růstu dřevin v biokoridoru Stříbrnice (1996-2008). In Petrová, A. (ed.): ÚSES – Zelená páteř krajiny 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ konaného 2.-3. září 2008 v Brně, MŽP ČR aCZ IALE, Brno, s. 80-83

Jelínek, B., Úradníček, L., 2010. Malé nebo velké sazenice. In Petrová, A. (ed.): ÚSES – Zelená páteř krajiny 2010. Sborník z 9. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ konaného 8.-9. září 2010 v Brně, MŽP ČR a CZ IALE, Brno, s. 56-62

Jelínek, B., Úradníček, L., 2010. The survival and growth rates of woody vegetation in the man-made Vracov biocorridor during the period of 1993-2007. Journal of landscape ecology 3(2010)/1:5-15

Jelínek, B., Úradníček, L., 2011. Vývoj a růst keřů na bývalé zemědělské půdě. In Petrová, A.; Poláková, S. (ed.): ÚSES – Zelená páteř krajiny 2011. Sborník z 10. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ konaného 13.-14. září 2011 v Brně, MŽP ČR aCZ IALE, Brno, s.21-30

Jelínek, B., Úradníček, L., 2013. Stav vybraných biokoridorů 20 let od založení. In Petrová, A. (ed.): ÚSES – Zelená páteř krajiny a Ekologické sítě v krajině. Sborník z 12. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny a Ekologické sítě v krajině“ konaného 5.–6. září 2013 v Brně, MŽP ČR a CZ IALE, Brno, s. 55–63

Jelínek, B., Úradníček, L., 2014. The Survival and Growth Rates of Woody Vegetation in the Man-Made Radějov Biocorridor During the Period of 1993 – 2012. European Countryside. Volume 6, Issue 2, Pages 88–117, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: 10.2478/euco-2014-0007, May 2014

Kolektiv, 2002. Zakládání místních systémů na zemědělské půdě, Praktická příručka pro projektanty ÚSES a KPÚ. Lesnická práce s.r.o., Brno – člen autorského kolektivu

Matuška, P., Jelínek, B., 2005. Informační systém ÚSES – Kraj Vysočina, In Petrová, A., Matuška, P. (eds.): ÚSES – Zelená páteř krajiny 2005. Sborník ze 4. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ konaného 6.-5. září 2005 v Brně, AOPK, Brno, s. 72-79

Úradníček, L., Jelínek, B., 2010. Vývoj a růst dřevin na příkladu biokoridoru Vracov. In Petrová, A. (ed.): ÚSES – Zelená páteř krajiny 2010. Sborník z 9. ročníku semináře „ÚSES – Zelená páteř krajiny“ konaného 8.-9. září 2010 v Brně, MŽP ČR a CZ IALE, Brno, s. 56-62

Comments are closed.