ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

GIS neboli geografický informační systém

GIS – tato vymoženost digitálního věku – je skvělým nástrojem, který usnadňuje práci. Je vhodný pro každého, kdo pracuje s tzv. prostorově orientovanými daty, tedy něčím, co je zobrazováno v mapách. Přemýšlíte, jestli je to i váš případ? Zamyslete se nad následujícími otázkami.

Nebaví vás při práci stále hledat složku s mapami a v ní jednotlivé mapové listy? Připravuje vás taková činnost o čas? Je to frustrující, když není mapa tam, kde má být a musíte jí hledat? Když už najdete příslušný mapový list, musíte ještě někde vyhledat textovou část s popisy? Nebo potřebujete zobrazit jevy (významné krajinné prvky, ÚSES, plochy zeleně apod.), které máte v různých mapách, společně v jedné mapě, případně nad leteckým snímkem. Chcete mít pohromadě zákres v mapě spolu s popisnými informacemi?

V případě, že už takové práce máte dost, je pro vás geografický informační systém (GIS) řešením. Vše můžete mít v počítači, jak zákresy v mapě, tak popisné informace. Můžete si vše zobrazit nad mapou i leteckým snímkem.

Co k takovému zjednodušení práce potřebujete. V zásadě tři věci – počítač, software a data. Počítač bezpochyby máte. Pokud si myslíte, že problémem je software, tak vás mohu uklidnit. Na činnosti, které jsem popsal výše, nepotřebujete žádný drahý software jako je ArcGIS. Úplně vám bude stačit některý z volně šiřitelných programů (například QGIS, Janmap). Třetí – poslední věcí jsou data. Ta sice mohou být trochu problém, ovšem není to nic zásadního a nepřekonatelného. Při řešení této části bude záležet na tom, zda už nějaká data máte či nikoli. Možná půjde využít něco z územně analytických podkladů. Tam samozřejmě nemusí být všechny jevy, které potřebujete. Případně nejsou ve stavu, který by vám vyhovoval. Určitě však územně analytické podklady neobsahují popisné informace. To znamená, že data pro GIS bude potřeba dotvořit. Můžete se do toho pustit sami. V případě, že tím nechcete ztrácet čas, můžete si potřebná data nechat zpracovat. Nepotřebujete na to někoho, kdo se perfektně vyzná v GISech, ale spíše někoho, kdo se vyzná v tom, co se bude zpracovávat (ÚSES, významné krajinné prvky, zeleň apod.). Při tvorbě dat nestačí jen mechanicky překreslovat. Často je potřeba data interpretovat a upravovat. A k tomu jsou potřeba znalosti dané problematiky. Navíc je potřeba grafické vymezení doplnit popisnými informacemi (tzv. popisnými databázemi). A tady je rovněž potřeba zvážit, co je podstatné a co je možné vynechat.

Když si zajistíte tři výše uvedené věci, výrazně se vám zjednoduší práce. Na monitoru si zobrazíte grafická data nad požadovanou mapou, nebo leteckým snímkem a v případě potřeby si můžete zobrazit i popis objektu, který vás zajímá. Již žádné odbíhání ke skříni a hledání papírových map a textových zpráv. V GISu tak máte vše potřebné rychle k dispozici.

Píši zde, že data je možné zobrazit nad mapami i leteckými snímky. Možná namítnete, že ani jedno nemáte a ani nemáte dostatek prostředků na pořízení. Mohu vás uklidnit. Nepotřebujete mapy vlastnit, ani kupovat. Stačí se připojit na tzv. mapový server a váš software si příslušná data stáhne a zobrazí vám je. Nejčastěji se k tomuto účelu používá mapový server Cenia. Kromě map zde najdete spousty dalších dat, například chráněná území, dobývací prostory, správní jednotky, geologické mapy, pedologické mapy. Dalším často používaným serverem je ČÚZK (katastr nemovitostí), neboť jsou zde umístěny katastrální mapy, které si můžete zobrazit.

Jak sami vidíte, jsou GISy pro práci skvělou pomůckou. Odhoďte své obavy a využijte je ke svému prospěchu. Pokud potřebujete s něčím poradit, nebo zpracovat potřebná data můžete mě kontaktovat. Využijte formulář níže, nebo e-mail a telefon uvedený v sekci kontakt.

 

Prostor pro dotazy a připomínky

*takto označená kolonka musí být vyplněna

Comments are closed.