ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

Ceny

Cena je závislá na typu požadovaného díla a jeho náročnosti. Není tedy možné ji stanovit paušálně. Při jejím stanovení vycházíme z konkrétní situace – rozsahu území, požadované podrobnosti zpracování, časové náročnosti terénních průzkumů a zpracování závěrečné zprávy, cestovného a dalších nutných nákladů (např. potřebné mapové podklady).

Nejlepším způsobem jak zjistit cenu, je kontaktovat nás a my na základě informací, které nám poskytnete, zpracujeme nabídkovou cenu.

.

Příklad cen zpracovaných projektů

Biologické hodnocení, záměr malého rozsahu v bezproblémové lokalitě – 10 000,- Kč

Biologické hodnocení, dvě varianty obchvatu města – 65 000,- Kč

Oznámení EIA, kapitoly týkající se ochrany přírody a krajiny (záměr malého rozsahu v bezproblémové lokalitě) – 13 000,- Kč
Dokumentace EIA, kapitoly týkající se ochrany přírody a krajiny (rozsáhlejší záměr) – 40 000,- Kč

Inventarizace a ocenění dřevin (prostor staveniště obchodního centra) – 7 000,- Kč
Ocenění lesních porostů, znalecký posudek – 7 000,- Kč

Zpracování plánu péče o přírodní památku – 15 000,- Kč

Interakční prvek ÚSES, realizační projekt – 12 000,- Kč
Lokální biocentrum, realizační projekt – 25 000,- Kč
Část regionálního biocentra, realizační projekt – 90 000,- Kč

Nejsme plátci DPH.

Comments are closed.