Australské rostliny


Přesličník (Casuarina spp.)

.

Rod zahrnující 17 druhů přirozeně rostoucích v Austrálii, jihovýchodní Asii a na ostrovech v západním Pacifiku. Tento rod původně zahrnoval více druhů, které byly postupně odděleny do samostatných rodů Allocasuarina, Gymnostoma a Ceuthostoma.

Vědecké jméno je odvozeno z malajského slova cassowary (jméno kasuára přilbového) a odkazuje na podobnost olistění s peřím tohoto ptáka. V anglickém jménu je většinou slovo oak, například Sheoak, Bull oak, Forest oak, neboť jejich dřevo se podobá dubovému. V době osidlování Austrálie bylo dřevo používáno na šindele a jařma.

Jedná se o stálezelené keře nebo stromy (s výškou až 35 m), pro které jsou typické značně redukované listy. Letorosty jsou velmi tenké, zelené a nesou drobné trojúhelníkovité listy velké několik milimetrů, uspořádané v přeslenech. Větévky svým vzhledem připomínají výhony přesliček. Květy jsou drobné a uspořádané do šišek, které po odkvětu dřevnatí.

Přesličníky se pěstují v tropech a subtropech celého světa, kde se používají ke zpevňování chudých písčitých půd (na kořenech mají hlízky, ve kterých žijí symbiotické bakterie fixující vzdušný dusík), případně jako součást větrolamů. Pěstují se rovněž pro dřevo, které se používá jako palivo, materiál na lešení, kůly, sloupy a parkety. Ze dřeva se také dělá dřevěné uhlí. V některých zemích přesličník C. cunninghamiana a C. equisetifolia zdomácněly natolik, že se samovolně šíří (například na Floridě se z nich staly invazní rostliny).

K rozmnožování přesličníků se používají semena. Ta nevyžadují žádné speciální ošetření. Vysévají se do lehčí půdy, kterou je potřeba udržovat vlhkou. Semena klíčí v průběhu 2-3 týdnů.

.

Casuarina equisetifolia (Australian Pine, Beach Sheoak …)

Tropický druh rostoucí na Havajských ostrovech, v Melanesii, Polynesii a severní Austrálii dorůstající výšky až 35 m. Kůra stromů je šedohnědá až černá. Větvičky jsou převislé a až 30 cm dlouhé.

Je přizpůsobivý a roste jak na pobřeží v suchých, zasolených a vápnitých půdách, tak i v horách na vulkanických půdách, v oblastech s vysokými srážkami.

.

Casuarina glauca (Swamp Oak)

Stromy dorůstající výšky 8–20 m, vzácně do 2 m vysoké keře. Přirozeně se vyskytuje v Queenslandu a Novém Jižním Walesu. Kůra je šedohnědá. Větévky jsou rozkladité až převislé, dorůstající délky až 38 cm.

Roste především na pobřeží v blízkosti braktických vod. Údolími velkých řek proniká i do vnitrozemí. Snáší suché i zamokřené půdy. Vytváří symbiózy s fixátory vzdušného dusíku (aktinomycety rodu Frankia).

Používá se do uličních stromořadí, případně do větrolamů. Je oblíbený i na bonsae. Podle některých údajů snáší mírný mráz.

 

Comments are closed.