ÚSES, biologické hodnocení, inventarizace zeleně, oceňování dřevin

ANIGOZANTHOS – Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.

Již od roku 1993 se zabývám expertní, poradenskou a projekční činností v oblasti ochrany přírody a krajiny. Spolupracuji s dalšími odborníky, abychom byli schopni poskytnout komplexní služby pro naše zákazníky.
Zajišťujeme komplexní činnosti související s přípravou a realizací záměrů. Od zajištění podkladů, přes zpracování potřebných expertních a znaleckých posudků, biologických hodnocení, hodnocení negativních vlivů na biotu, ekosystémy a krajinu, až po projednání s dotčenými úřady a dozorem při realizaci.

Comments are closed.